Disclaimer Tulp makelaars

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website www.tulpmakelaars.nl. Met het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wijzigingen aan de website en deze disclaimer zijn te allen tijd voorbehouden aan de beheerder van deze website, in opdracht van de centrale organisatie van Tulp Makelaars.

De Tulp makelaars / kantoren vermeld op deze website zijn zelfstandige entiteiten en zelf verantwoordelijk voor het advies / bemiddeling bij aan en verkoop van onroerend goed. U / consumenten sluiten nooit een overeenkomst met de Centrale Organisatie en de Centrale Organisatie kan nooit aansprakelijk zijn voor overeenkomsten tussen consumenten en de zelfstandige lokale makelaar / het kantoor  

Deze website heeft als doel te informeren over de diensten van Tulp makelaars en specifiek over de diensten van de centrale organisatie. De informatie op deze website is alleen geschikt voor algemene doeleinden. De centrale organisatie van Tulp makelaars levert geen directe diensten of advies rechtstreeks aan consumenten. De individuele Tulp makelaars genoemd op deze website handelen, adviseren en bemiddelen uit eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid. Derhalve accepteert de centrale organisatie van Tulp makelaars geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit verbintenissen tussen de individuele makelaar en de consument. 


Beslissingen gebaseerd op informatie op deze website zijn voor het eigen risico van de bezoeker. Treedt daarom altijd in overleg met een adviseur om te bepalen of de informatie op deze website van toepassing is op uw persoonlijke situatie. Tulp makelaars is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van storingen, onjuiste, vertraagde en of ontbrekende informatie. 


Verwijzingen op deze website naar andere website en informatie, middels hyperlinks, zijn puur ter informatie. Tulp makelaars aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie en diensten die worden aangeboden op deze websites. 

Alle rechten, waaronder het intellectueel eigendom en auteursrecht, op deze website en de getoonde informatie zijn in eigendom van de centrale organisatie van Tulp makelaars. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de centrale organisatie is het niet toegestaan de website of delen daarvan te gebruiken, verspreiden, kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken. Uitgezonderd hierop is het afdrukken en of downloaden voor eigen gebruik, niet zijnde commerciële uitoefening van een bedrijf. 

Hyperlinken naar deze website is zonder voorafgaande toestemming van de centrale organisatie van Tulp makelaars niet toegestaan.

Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van deze website. Voor Geschillen en of claims die ontstaan door gebruik van deze website is alleen de rechtbank te Amsterdam aangewezen als de bevoegde rechter. 

Voor vragen of klachten over deze website kunt u contact opnemen met de centrale organisatie van Tulp makelaars. De actuele contactgegevens staan vermeld op deze website.